Press "Enter" to skip to content

Atalanta

Een kleurrijke vlinder, de Atalanta, bepaald algemeen. Hier getroffen op de grond in het bos.

Wikipedia: Atalanta.

Atalanta op de grond in het bos van Marisberg-Belgenhoek op 20 augustus 2020