Press "Enter" to skip to content

Berk

Er staan volgens mij zowel ruwe als zachte berken, maar het is lastig het verschil te zien. Ze staan zowel los en in groepjes op de heide als samen met eiken en lijsterbes in het bos en heel dicht op elkaar en regelmatig in het meest noordelijke deel van het bos; in het wybertje van Maris zoals ik dat gedeelte noem naar de vorm van het perceel. De bomen in het wybertje zijn waarschijnlijk aanplant en geen natuurlijk opschieten zoals op veel andere plekken.

Berken en varens in het bos op Marisberg-Belgenhoek op 29 juni 2018
Berk met eik en lijsterbes in het bos op Marisberg-Belgenhoek op 5 juli 2018
Landgoed Marisberg-Belgenhoek
Natuurgebied landgoed Marisberg-Belgenhoek op 29 juni 2018