Press "Enter" to skip to content

Dagpauwoog

De eerste vinder die ik tegenkwam in het gebied, in de bosrand aan de oostkant: een dagpauwoog. Mooi, maar niet heel zeldzaam, zeer algemeen zelfs in Nederland. Hij was dan ook niet alleen en lastig met de camera te vangen. Drie exemplaren vlogen betrekkelijk hoog rond sporkehout.

Wikipedia: dagpauwoog.

Dagpauwoog op Marisberg-Belgenhoek op 20 augustus 2020.