Press "Enter" to skip to content

Dassenburcht

Hier is dus een rustgebied voor, hoewel het tegenwoordig wemelt van de dassen in Nederland. Op enige afstand van elkaar vond ik in augustus en oktober 2020 twee dassenburchten met een enkele ingang en daartussen op 20 oktober een burcht met zes of meer ingangen vlak bij elkaar. De totale afstand tussen de uiterste ingangen bedraagt wel honderd meter, dus of ze van een enkele burcht zijn, is me niet helder, maar het zou kunnen. Gezien heb ik hem niet een das. Een buur had wel op open delen van de percelen van het natuurgebied in de avondschemering soms dassen zien scharrelen. Een andere buur vermoedde schade door dassen aan zijn gras en getuigde van een landbouwer op de Marisberg bij wie door dassen een stevig spoor zou zijn getrokken door een maisveld. Daarvan getuigde misschien ook een aangevreten maiskolf, die ik op een mensenpad vond tussen de burcht en het water van de Helenavaart.

Wikipedia: Das.

Eenzaam gelegen ingang van een dassenburcht in augustus 2020 in natuurgebied Marisberg-Belgenhoek.
Dezelfde ingang van een dassenburcht als op de vorige foto met directe omgeving. In augustus 2020.
Eenzaam gelegen ingang van een dassenburcht in natuurgebied Marisberg-Belgenhoek in oktober 2020.
Dassenburcht met zes of meer ingangen in het bos van de Marisberg-Belgenhoek in oktober 2020.
Aangevreten maiskolf tussen dassenburcht en Helenavaart op 9 oktober 2020.