Press "Enter" to skip to content

Grove den

Begin maar even met een meerstammige grove den omdat hij zo mooi om zichzelf heen is gedraaid. Misschien hebben houtvesters hem daarom ook wel versmaad. Het is een boom om zand mee vast te leggen en masten uit te zagen. Of ze hier zijn aangeplant en of er daar nog van staan of alle bestaande bomen als zaden vanaf de productiebossen op de Marisberg zijn komen aanwaaien, moet ik nog bepalen. Zijn naalden dienen de dassen tot bekleding van hun burcht. De grove denk vind je hier op Wikipedia: ‘Grove den‘.

Grove den op landgoed Marisberg-Belgenhoek op 5 juli 2018.
Eén van twee verre ingangen van de grote dassenburcht op landgoed Marisberg-Belgenhoek bekleed met dennennaalden. Op 9 oktober 2020.