Press "Enter" to skip to content

Bezoek 19 en 20 augustus 2020

Augustus 2020 was de eerste keer dat schrijver dezes in het natuurgebied was terwijl de heide in bloei stond. Ik struinde wat over die heide en maakte mooi paarse foto’s, hoewel het weer maar grauw was en ik de iPhone niet goed had ingesteld voor het landschap. Er is op die heide in 2013 en 2014 wat afgeplagd om vergrassing tegen te gaan en dat lijkt succes te hebben, maar tegelijk grijpen naast de heide ook dennen, berkjes en vogelkers de kans om zich op de afgeplagde stukken of de opgehoopte plaggen te vestigen. Gewapend met de apps van Plantnet en Waarneming maakte ik een ronde door het gebied en een lijstje met de planten en beestjes die ik tegenkwam. Een niervleklieveheersbeestje en een tweevlekkig Aziatisch lieveheersbeestje bijvoorbeeld. De foto’s van die waarnemingen zal ik op deze site onder flora en fauna een plaatsje geven. Sporke- of Buskruithout heeft daar al een plek gevonden.

Afgeplagd deel van de heide van Marisberg-Belgenhoek op 19 augustus 2020
Niet afgeplagd deel van de heide van Marisberg-Belgenhoek op 19 augustus 2020.