Press "Enter" to skip to content

Tag: Marisberg-Belgenhoek

Bezoek 11 december 2021

Marisberg-Belgenhoek (11 december 2021)

Een bezoek om eens de omtrek van de stam van wat grotere bomen te meten om vast te stellen hoe oud die bomen ongeveer zijn. Heel groot en dus oud zijn de meeste bomen niet. Lastig te meten was de ‘klimboom’ op de zandheuvel midden op de heide die zich al laag splitst in zes delen. Ik maakte een genummerd lijstje van een aantal bomen langs en op korte afstand gelegen van de paden, meest gemeten op iets minder dan anderhalve meter boven de grond. Hieronder is dat lijstje. Met behulp van een programma op de pagina Hoe oud is die boom? op de website bomenwerk.com maakte ik een inschatting van de leeftijd. In het lijstje de omtrek, de boomsoort, de geschatte leeftijd en het jaar waarin de boom dan is op gaan staan. De uitkomsten kunnen er overigens stevig naast zitten, meent die website, vooral bij jongere bomen (eik nummer 8 klopt bij mijn weten niet, die maakt deel uit van een bos dat al veel eerder werd geplant), maar ook als de grond en groeiomstandigheden niet optimaal zijn.

Eiken:
1) 2,47 cm / Amerikaanse eik / 91 jaar / 1929
2) 1,67 cm / Zomereik / 76 jaar / 1944
3) 2,23 cm / Zomereik / 101 jaar / 1919
4) 1,95 cm / Zomereik / 89 jaar / 1931
5) 1,74 cm / Amerikaanse eik / 64 jaar / 1956
6) 1,66 cm / Zomereik / 75 jaar / 1945
7) 1,30 cm / Zomereik / 59 jaar / 1961
8) 0,24 cm / Zomereik in het ‘Maris Wybertje’ / 11 jaar / 2009
9) 1,61 cm / Zomereik / 73 jaar / 1947
10) 1,69 cm / Amerikaanse eik / 62 jaar / 1958
11) 1,94 cm / Zomereik / 88 jaar / 1932
12) 2,17 cm / Zomereik / 99 jaar / 1921
13) 3,29 cm / Zomereik / 149 jaar / 1871
14) 2,00 cm / Zomereik (hoek) / 91 jaar / 1929
15) 1,83 cm / Amerikaanse eik / 67 jaar / 1953
16) 1,84 cm / Zomereik (scheve eik) / 84 jaar / 1936
17) 2,54 cm / Zomereik / 115 jaar / 1905

Berken:
1) 0,51 cm / Berk / 21 jaar / 1999
2) 0,52 cm/ Berk / 21 jaar / 1999
3) 1,51 cm / Berk (heide rand) / 62 jaar / 1958

Dennen:
1) 1,10 cm / Grove den / 50 jaar / 1970
2) 2,13 cm / Grove den / 96 jaar / 1924

Valk voor kerst staat de hulst er naast de eiken bij zoals het hoort.

Hulst naast een zomereik in natuurgebied Marisberg-Belgenhoek (11 december 2020).

En zelfs in december is er flora die zich vertoont als lentegroen.

Marisberg-Belgenhoek (11 december 2020)

Bezoek 2 juli 2012

Sinds 1991 rijd ik er af en toe langs en sinds 2008 iets vaker omdat ik vrienden had die een tijdje iets verderop in Limburg woonden. Pas in 2012 had ik kennelijk een telefoon met een camera. Ik moest zoeken op oude USB sticks om foto’s die ik in dat jaar maakte terug te vinden. Er waren in de loop der tijd door natuurwensen van de overheid wat bomen verdwenen om meer plaats te maken voor de heide. Naar mijn gevoel verdwenen er wat teveel van de grote eiken en berken. Deze foto met aandacht voor een oude eik maakte ik op 2 juli in 2012 en vond ik na enig zoeken terug. De eik zelf kon ik niet meer vinden in augustus 2020. Misschien herinner ik me niet goed waar hij stond, maar het zou ook kunnen dat hij door een beleidsvergissing door iemand is meegenomen.

Eik op landgoed Marisberg-Belgenhoek in juli 2012